Thông tin hỗ trợ

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, ngày 02/02/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 507/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa, thời điểm khóa sổ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Quyết Thắng và đến ngày 16/10/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3647/QĐ-UBND Phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam thành Công ty cổ phần.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công cổ phần, Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam đã hoàn thành việc bán cổ phần và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam vào ngày 25/11/2017 tại địa chỉ trụ sở chính của công ty Thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.


Tham dự Đại hội có ông Lê Minh Hưng, PGĐ Sở NN&PTNT Quảng Nam - Trưởng Ban Chỉ Đạo CPH Công ty chủ trì Đại hội cùng với ông Nguyễn Hữu Liêu - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam và ông Huỳnh Văn Duẩn - cổ đông, nhà đầu tư chiến lược; Đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty và tất cả các cổ đông được quyền dự họp, đạt 100% vốn điều lệ công ty.
Đại hội được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục và đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam; mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018;... Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty và ông Huỳnh Văn Duẩn - đại diện HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược dài hạn của Công ty CP Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam, mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công ty sẽ phối hợp cùng địa phương thực hiện các vấn đề về an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Về phía địa phương, ông Đinh Văn Hươm - Chủ tịch UBND Huyện Đông Giang đề nghị Công ty phát huy, định hướng mở rộng thêm diện tích trồng chè, trồng cây cao su theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển cây chè, cây cao su trên địa bàn tỉnh. Địa phương cũng mong muốn Công ty phát triển hơn nữa, hoạt động kinh doanh hiệu quả nhằm góp phần giải quyết lao động tại địa phương, các vấn đề về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương,... và địa phương cũng sẽ quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, các thủ tục về đất đai, lao động, điều kiện sản xuất kinh doanh.
Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và chính thức hoạt động Công ty cổ phần kể từ ngày 29/11/2017:
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- Ngành nghề kinh doanh

Trồng cây chè

Trồng cây cao su

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết: Chế biến, mua bán các sản phẩm từ cây chè, cà phê và cây cao su

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán thiết bị, máy móc sử dụng trong nông nghiệp

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp

Trồng cây cà phê

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Chi tiết: Du lịch sinh thái trà

Trồng cây gia vị, cây dược liệu

Chi tiết: Trồng cây dược liệu

Trồng cây lâu năm khác


Nguồn tin: Võ Thư Lâm - Phòng Hợp tác đầu tư

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CP NÔNG LÂM NGHIỆP QUYẾT THẮNG QUẢNG NAM
Trụ sở chính: Thôn Ban Mai - Xã Ba - Đông Giang - Quảng Nam
Điện thoại: 02353797125
Email: nonglamnghiepqtqn@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000012129

 

WinandOffice: Your Source for 2024 Microsoft Windows & Office Keys

Upgrade Your Microsoft Experience: Get 2024 Windows & Office Licenses Today!

Windows and Office